Despre noi

sept 2018 targul Bio Bacau 2

Despre noi

Ce este Clusterul

Clusterul reprezintă cea mai modernă structură economică asociativă, care grupează o concentrare geografică de entități economice (furnizori specializați, prestatori de servicii, firme din industrii înrudite) și instituții asociate (universități, institute de cercetare, agenții guvernamentale, centre de pregătire profesională etc.), din anumite ramuri industriale. Conceptul de cluster a fost introdus în politica economica de catre Michael Porter și se regăsește și în legislația din România (HG 918/2006), care definește clusterul ca o „grupare de producători, utilizatori și/sau beneficiari, în scopul punerii în aplicare a bunelor practici din Uniunea Europeană, în vederea creșterii competitivității operatorilor economici”.  In modelul trifoi cu patru foi, utilizat în România, clusterul grupează intreprinderi, instituții de cercetare/învățământ, unități administrative și organizații catalizator (camere de comerț, parcuri tehnologice etc). Scopul principal al acestei asocieri care are dimensiune sectorială, geografică și evident economică este creșterea competitivității agenților  economici.  Exemple de clustere de succes: Silicon Valey, California Wine, Dutch Flowers, Swiss Watch, Digital Media City (Corea de Sud).

Scopul Asociației BioNEst

Scopul Asociației constă în administrarea Clusterului Regional din domeniul agriculturii BioNEst, înființat în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, prin protocolul semnat la Iași în data de 29.08.2018 și înregistrat la Ministerul Economiei conform HG918/2006.

Asociația își propune să contribuie la:

 1. creșterea performanțelor economice ale membrilor clusterului prin cooperare, dezvoltarea și promovarea resurselor și valorilor comune sub o identitate unică,
 2. susținerea cercetării fundamentale, aplicative și experimentale cu impact în bioeconomie,
 3. dezvoltarea inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est prin stimularea cercetării, a ecosistemelor de transfer de cunoaștere și a lanțurilor de transfer tehnologic,
 4. promovarea unui stil de viață sănătos cu accent pe nutriție prin stimularea dezvoltării agriculturii, industriei alimentare și comerțului cu produse ecologice, bio, naturale și tradiționale.

Obiectivele Asociației BioNEst

Obiectivele  Asociaţiei sunt:

 1. definirea și implementarea unui sistem de cooperare între membrii clusterului pe principiul avantajului reciproc,
 2. creșterea competitivității și a valorii adăugate prin cercetare, inovare și transfer de cunoaștere, 
 3. identificarea, finanțarea și realizarea unor proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare, aplicate în comun și în rețea,
 4. cooperare comercială, realizarea de branduri umbrela, internaționalizare, reducerea costurilor tranzacționale, apropiere între clienți și furnizori,
 5. gestionare comună a resurselor umane, educație permanentă, formare,
 6. extinderea clusterului cu noi membri relevanți pentru sector și realizarea obiectivelor,
 7. realizarea activităților tip lobby în interesul comun al clusterului,
 8. identificarea și atragerea de surse financiare specifice în vederea asigurării dezvoltării sustenabile a membrilor și a asociației,
 9. participarea la târguri naționale și internaționale sub un brand comun clusterului,
 10. reprezentarea intereselor membrilor în raport cu terții pe plan național și internațional,
 11. participarea și organizarea de evenimente comune: târguri, expoziții, conferințe, simpozioane, workshopuri,
 12. dezvoltarea unui portofoliu de servicii relevante pentru membri în scopul utilizării eficiente a resurselor disponibile în interiorul clusterului.

BioNEst Cluster

BioNEst este un astfel de cluster specializat pe agricultura ecologică și focalizat pe Regiunea de Dezvoltare NE. BioNEst Cluster a fost înființat conform HG 918/2006, prin semnarea protocolului de colaborare de către membrii fondatori la data de 29 august 2018.  

Misiunea noastră

Credem cu tărie în stilul de viață sănătos care are la bază nutriția și de aceea suntem implicați în dezvoltarea agriculturii, industriei alimentare și comerțului cu produse ecologice, naturale și tradiționale.

Adaugăm valoare prin creativitate, cercetare aplicativă și experimentală, cooperare, dezvoltarea și promovarea resurselor și valorilor comune sub o identitate unică contribuind astfel la creșterea performanțelor economice ale membrilor.

Sustinem dezvoltarea inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est prin stimularea cercetării, a ecosistemelor de transfer de cunoaștere și a lanțurilor de transfer tehnologic.

Obiective și valori

 1. definirea și implementarea unui sistem de cooperare între membrii clusterului pe principiul avantajului reciproc;
 2. creșterea competitivității și a valorii adăugate prin cercetare, inovare și transfer de cunoaștere;
 3. identificarea, finanțarea și realizarea unor proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare, aplicate în comun și în rețea
 4. cooperare comercială, realizarea de branduri umbrelă, internaționalizare, reducerea costurilor tranzacționale, apropiere dintre clienți și furnizori;
 5. gestionare comună a resurselor umane, educație permanentă, formare;
 6. extinderea clusterului cu noi membri relevanți pentru sector și realizarea obiectivelor;
 7. realizarea activităților tip lobby în interesul comun al clusterului;
 8. identificarea și atragerea de surse financiare specifice în vederea asigurării dezvoltării sustenabile a membrilor și a asociației;
 9. participarea la târguri naționale și internaționale sub un brand comun clusterului;
 10. reprezentarea intereselor membrilor în raport cu terții pe plan național și internațional;
 11. participarea și organizarea de evenimente comune: târguri, expoziții, conferințe, simpozioane, workshopuri;
 12. dezvoltarea unui portofoliu de servicii relevante pentru membri în scopul utilizării eficiente a resurselor disponibile în interiorul clusterului.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest