Despre noi

Ce este

Clusterul BioNEst

Clusterul BioNEst reprezintă o structură economică asociativă care grupează intreprinderi, instituții de cercetare și învățământ, unități administrative și organizații cu rol catalizator.

Scopul principal al acestei asocieri constă în creșterea competitivității economice a membrilor clusterului.

Scopul Asociației BioNEst

Scopul Asociației constă în administrarea Clusterului Regional din domeniul agriculturii BioNEst, înființat în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, prin protocolul semnat la Iași în data de 29.08.2018 și înregistrat la Ministerul Economiei conform HG918/2006.

Asociația își propune să contribuie la:

 1. creșterea performanțelor economice ale membrilor clusterului prin cooperare, dezvoltarea și promovarea resurselor și valorilor comune sub o identitate unică,
 2. susținerea cercetării fundamentale, aplicative și experimentale cu impact în bioeconomie,
 3. dezvoltarea inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est prin stimularea cercetării, a ecosistemelor de transfer de cunoaștere și a lanțurilor de transfer tehnologic,
 4. promovarea unui stil de viață sănătos cu accent pe nutriție prin stimularea dezvoltării agriculturii, industriei alimentare și comerțului cu produse ecologice, bio, naturale și tradiționale.

Obiectivele Asociației BioNEst

Obiectivele  Asociaţiei sunt:

 1. definirea și implementarea unui sistem de cooperare între membrii clusterului pe principiul avantajului reciproc,
 2. creșterea competitivității și a valorii adăugate prin cercetare, inovare și transfer de cunoaștere, 
 3. identificarea, finanțarea și realizarea unor proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare, aplicate în comun și în rețea,
 4. cooperare comercială, realizarea de branduri umbrela, internaționalizare, reducerea costurilor tranzacționale, apropiere între clienți și furnizori,
 5. gestionare comună a resurselor umane, educație permanentă, formare,
 6. extinderea clusterului cu noi membri relevanți pentru sector și realizarea obiectivelor,
 7. realizarea activităților tip lobby în interesul comun al clusterului,
 8. identificarea și atragerea de surse financiare specifice în vederea asigurării dezvoltării sustenabile a membrilor și a asociației,
 9. participarea la târguri naționale și internaționale sub un brand comun clusterului,
 10. reprezentarea intereselor membrilor în raport cu terții pe plan național și internațional,
 11. participarea și organizarea de evenimente comune: târguri, expoziții, conferințe, simpozioane, workshopuri,
 12. dezvoltarea unui portofoliu de servicii relevante pentru membri în scopul utilizării eficiente a resurselor disponibile în interiorul clusterului.